Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Venczel Inter Kft.  (9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a, adószám: 24759674-2-08. továbbiakban: vállalkozó, mint a www.tokeleteseskuvo.eu továbbiakban: weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. A vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak és az esetlegesen regisztrált felhasználóinak a weboldal tudomására jutó személyes adatait, azokat kizárólag a szolgáltatás céljához szükséges mértékben és ideig használja fel.

A vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse.   

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. A weboldal látogatásával, a szükséges adatok megadásával, és a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a vállalkozó jogainak gyakorlásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez, a weboldal szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célokra történő felhasználásához és kezeléséhez.

Az érintettek köre: a Felhasználók. Felhasználónak minősül – jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában – azon személy, aki/amely a weboldal szolgáltatásait bármely módon igénybe veszi. 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása; a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Fizetős szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában e-nyugta, elektronikus díjbekérő, elektronikus számla kiállítása, fizetés lebonyolításában való közreműködés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogaira, kötelezettségeire valamint a jogorvoslati lehetőségek igénybevételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

Számlázó program:
Cégnév: Billingo Technologies Zrt.
Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
E-mail: hello@billingo.hu
Telefon: +36-1/500-9491
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Tárhelyszolgáltató adatai: Amazon Web Services EMEA SARL
(38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41

 

Weboldal és a domain név tulajdonosa:

Név: Venczel Inter Kft.
Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 14/a
Adószám: 24759674-2-08
Cégjágyzékszám: 08-09-025663
error: Content is protected !!